Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen de fotograaf en de klant. Voorwaarden die afwijken van de algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf dan ook niet geldig.

Algemeen

Bij het boeken van een door de fotograaf aangeboden opdracht gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden

1. Diensten en producten geleverd door de fotograaf

1.1 Alle genoemde bedragen op de website www.remcopostfotografie.nl zijn inclusief btw.

1.2 Als er digitaal wordt ingestemd met het aanbod van de fotograaf, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

1.3 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

2. Aanvaarding van de opdracht en producten

2.1 Bij akkoord van de opdracht kan deze alleen met goedkeuren van de fotograaf worden gewijzigd.

2.2. De fotograaf behoud te allen tijde het recht om opdrachten bij verandering in de afspraak te weigeren als  dit voor de fotograaf onaanvaardbaar wordt gemaakt.

3. Uitvoeren van de opdrachten en diensten

3.1 De fotograaf voert de opdracht altijd uit in eigen huisstijl tenzij anders afgesproken.

3.2 Bij de inzet voor een dienst of product heeft de fotograaf altijd de beste bedoeling, maar bij, onder andere, ziekte praat men over een overmacht situatie. Eventuele schade kan dan ook niet op de fotograaf verhaald worden. De gemaakte kosten door de klant zullen in de meeste gevallen wel volledig worden vergoed tenzij de fotografie opdracht kan worden verplaatst.

3.3 De fotograaf is tevens niet aansprakelijk voor schade die tijdens een opdracht ontstaat. Bij opzet is de fotograaf wel aansprakelijk. Het maximale schadebedrag is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

3.4 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan uw kleding, accessoires, etc tijdens de opdracht. Deze verantwoording ligt bij de klant zelf.

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1 Bij ziekte van de fotograaf kan een opdracht geannuleerd worden. Dit geldt ook voor sterfgevallen en overmacht. De fotograaf zal in dit geval een nieuw voorstel doen aan de klant. In geval van trouwfotografie, jubilea en feesten zal de fotograaf in overleg met de klant zich volledig kosteloos inzetten om een vervangend fotograaf te zoeken die binnen hetzelfde budget past. De vergoeding van de diensten zullen dan aan de vervangend fotograaf betaald worden.

4.2 Na de betaling van de factuur zijn de kosten bindend. Bij annulering na betaling zal dit gaan om 25% van de totale fotografiekosten vanwege het mislopen van inkomsten voor de fotograaf. Eerder gemaakte kosten vallen daar niet onder. Bij annulering binnen de laatste 4 weken voor een trouwdag wordt 50% van de totale fotografiekosten in rekening gebracht vanwege het mislopen van inkomsten voor de fotograaf. Eerder gemaakte kosten vallen daar niet onder. Annuleringen dienen per e-mail ingediend te worden.

5. Levering foto`s en producten

5.1 De fotograaf werkt met geschatte levertijden. Hiervoor staat bij familiereportages en portretfotografie maximaal 4 weken en bij trouwfotografie, jubilea en feesten is dit maximaal 8 weken. De fotograaf zal de verwachte oplevering altijd goed communiceren met de klant.

5.2 De fotograaf levert de foto’s in zijn huisstijl in hoge kwaliteit j-peg. De foto`s worden altijd bewerkt op inzicht van de fotograaf. De fotograaf levert geen originele Ruwe(Raw)foto’s aan de klant.

5.3 Niet gebruikte foto`s oftewel door de fotograaf afgekeurde foto`s zijn niet op te vragen en/of op te eisen. De klant ontvangt altijd het minimale aantal foto`s zoals afgesproken.

5.4 Foto’s worden digitaal verzonden naar de klant, met uitzondering van trouwfotografie, jubilea en feesten van minimaal 6 uur fotografie. Deze worden via USB geleverd tenzij anders afgesproken.

5.5 De klant dient zelf ook een back-up te maken van de geleverde foto`s. Voor het opnieuw toezenden kunnen kosten in rekening worden gebracht.

6. Trouwalbum en fotoboeken

6.1 De fotograaf zal, naast een eventueel keuzeformulier aan de klant, altijd in eigen stijl, vermogen en inzicht het trouwalbum of fotoboek maken. Dit gebeurt zonder verdere inmenging van de klant. Bij het terecht afkeuren van een trouwalbum of fotoboek door de klant zal de fotograaf altijd een passende oplossing zoeken. Het afkeuren van een trouwalbum of fotoboek door de klant, dient binnen 2 weken na levering aan de fotograaf per email ingediend te worden.

6.2 De fotograaf streeft ernaar het trouwalbum en/of fotoboek binnen 8 weken te leveren. Vertraging buiten de schuld van de fotograaf valt hier niet onder.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 De fotograaf zal de klant een (digitale) factuur sturen voor het verschuldigde bedrag.

7.2 De factuur wordt binnen de in de factuur omschreven uiterlijke termijndatum(s) betaald. De klant ontvangt de foto’s en eventuele albums en boeken niet eerder dan dat de volledige factuur betaald is. De klant maakt het bedrag over op de bankrekening van de fotograaf.

7.3 Bij het niet betalen van factuur binnen de betalingstermijn zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele gemaakte incassokosten zijn voor rekening van de klant.

8. Producten

8.1 Op alle producten zitten levertijden. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen welke door de leverancier zijn ontstaan.

8.2 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in producten welke geleverd worden door de leverancier. Dit betreft onder andere kleuren, de helderheid, de maat en andere afwijkingen van het product. De klant heeft in dit geval mogelijk geen recht op een nieuw product of vergoeding.

8.3 De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten die door de klant zelf of een andere partij zijn gemaakt. De geleverde kwaliteit door de fotograaf dient altijd gebruikt te worden.

9. Klachten

9.1 Klachten over de geleverde foto`s en producten dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na oplevering per e-mail te worden doorgegeven aan de fotograaf.

9.2 Klachten die na 14 werkdagen na oplevering binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

9.3 De betalingsverplichting blijft geldig wanneer er een klacht is ingediend.

9.4 Bij een klacht heeft de fotograaf het recht om binnen een redelijk termijn de klacht te herstellen.

10. Auteursrecht, portretrecht en privacy

10.1 De fotograaf blijft te allen tijde eigenaar van de geleverde foto’s.

10.2 De fotograaf overlegd waar mogelijk met de klant of de foto’s van de klant gebruikt mogen worden voor promotie doeleinden op internet (portfolio, social media, etc) en in drukwerk (bijvoorbeeld voor visitekaartjes en flyers).

10.3 Indien de klant digitale bestanden op internet plaatst is het niet toegestaan deze met een andere bewerking te plaatsen dan hoe deze zijn aangeleverd door de fotograaf. Denk hierbij onder andere aan uitsnede, kleur, contrast etc.

10.4 Digitale bestanden opsturen naar fotowedstrijden en dergelijke zonder toestemming van de fotograaf is niet toegestaan. Bij inbreuk op deze auteursrechten kan de fotograaf een vergoeding vragen van maar liefst drie keer de hoogte van het originele factuurbedrag. Dit in verband met eventueel geleden imago schade.

10.5 Als er klanten of andere partijen zijn die bewezen schade lijden door het plaatsen van online foto`s door de fotograaf kunnen zij zich melden via e-mail. De fotograaf zal, waar mogelijk, deze foto’s mits gegronde redenen z.s.m. online verwijderen waar deze gezien zijn door de klant of andere partij. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor andere partijen die zonder goedkeuring de foto’s online hebben geplaatst.

10.6 Wat betreft de privacy van de klant zal Remco Post Fotografie er naar alle mogelijkheden voor zorgen dat er conform AVG wetgeving geen persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt.

10.7 Alle informatie en foto`s van deze website zijn eigendom van Remco Post Fotografie en zijn beschermd door de Nederlandse auteurswet. Deze mogen dan ook niet worden gekopieerd of op een andere manier gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf. Dit staat in de portret- en auteurswet. Het watermerk is daarbij dan ook niet nodig volgens het auteursrecht.

11. Wijzigen van online informatie

11.1 De fotograaf heeft het recht om te allen tijde online informatie en de algemene voorwaarden te wijzigen.

11.2 Wijzigingen worden alleen van te voren aan de klant doorgegeven bij eventuele benadeling voor de klant.

11.3 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie die door de fotograaf online is geplaatst.

12. Toepasselijk recht

12.1 In alle rechten waarbij door Remco Post Fotografie in de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de wettelijke bepalingen van kracht.

12.2 In Nederland is bij alle soorten contact tussen de fotograaf en de klant recht van toepassing.

Scroll Up